Katodisk beskyttelse på armering i betong

ZINGA har god effekt på armering i betong og utsetter derfor nedbryting og svekkelse av betongstrukturen. Korrosjon ekspanderer i betongen og sprenger ofte strukturen til total ødeleggelse. Sammenlignet med alle andre former for beskyttelse viser det seg at et tynt lag med ZINGA (ca. 40 μm) har best beskyttelse og er samtidig en meget kosteffektiv måte å ta vare på betongstrukturen. Vedlikehold av nedbrutt betong medfører voldsomme kostnader hvert eneste år.

Korrosjon på armering kan forekomme ved for høyt innhold av klorider (salter) i betongen, ved karbonatisering, eller en kombinasjon av disse. Armeringskorrosjo kan påvirke konstruksjonens levetid og ytelse

 

Sammenlignet med alle andre former for beskyttelse viser det seg at et tynt lag med ZINGA (ca. 40 μm) gir best beskyttelse