CHLOR*RID saltfjerner

CHLOR*RID er et unikt rensemiddel som er enkelt og ufarlig for mennesker og miljø. Det hjelper til med å løse opp og fjerne klorider, sulfater, overflatesalter, olje og andre uønskede forurensninger fra ståloverflaten, som må være helt ren før nytt belegg kan påføres. CHLOR*RID utgjør ingen helseproblemer. Det kreves heller ingen spesiell sertifisering. Man blander CHLOR*RID i rensevannet i anbefalt ratio, avhengig av hvor forurenset overflaten er.

Forenkler forarbeidet

Èn omgang med høytrykkspyleren er i de fleste tilfeller nok. Dersom man velger (vår anbefaling) å rense stålet ved bruk av Vapour-blåser (våt-blåser), kan man injisere CHLOR*RID i våtstråledysen og oppnå full effekt med kun en operasjon

Ren overflate er helt avgjørende

Holdbarheten på et overflatebelegg avhenger av at forarbeidet er riktig utført. Det betyr at overflaten må være helt ren og fri for salter, fett o.l. før man belegger. Mangelfull rensing får ofte fatale følger, med tidlig nedbrytning av belegget. Dette er noe som kan medfører store ekstrakostnader og utløse eventuelt garantiansvar og erstatninger.

Maksimum 20 mg/kvm

Det er krav om maksimum tillatt saltmengde. Det er normalt satt til 20 mg/kvm i Norge. (Dette er svært lavt sammenlignet med Sverige og Danmark hvor kravet er maksimum 50 mg/kvm). Selv etter mange omganger med høytrykkrens med rent vann, eventuelt også med steam-rens er denne renheten ofte umulig å oppnå. Vannet må i tillegg ofte fraktes i vannbeholder fra vannkilden, noe som krever både ekstra tid og ressurser.

Enkel prosess

I områder med kraftig korrodering sitter saltet godt og lar seg ofte ikke fjerne med vann alene. Med CHLOR*RID blandet i vannet er det normalt tilstrekkelig med 1 omgang med høyttrykkspyler, etter blåserens. 

Forhindrer flash-rust

HOLD*BLAST er en miljøvennlig passivator, som utsetter flash-rust i flere dager. Det blandes med rent vann og påføres med høytrykkspyler. Se «Teknisk» for mer informasjon.

Fjerner salt og stopper flash-rust
CHLOR*RID
CHLOR*TEST
HOLD*BLAST

Utsetter flashrust inntil 70 timer

HOLD*BLAST er en miljøvennlig passivator som utsetter flashrust i flere dager. Overflatekorrosjon oppstår når våte flater reagerer med atmosfærisk oksygen. Dette resulterer i dannelse av flashrust, som kan elimineres ved bruk av HOLD*BLAST.

CHLOR*RID blandes i vann i forhold 1:50-200 og påføres med høytrykkrens, 220 Bar.

Venstre side er renset med våtblåsing med CHLOR*RID blandet i vannet. Høyre side (rust) er tørrblåst, uten rens med CHLOR*RID. Merk den store forskjellen etter 4 dager.